faukorafelorejohelm.info

speaking, opinion, obvious. would not wish develop..

Category: mp3

mp3

Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord


2004
Label: Sadolust Records - LustTape 01 • Format: Cassette Album, Limited Edition, Numbered • Country: Netherlands • Genre: Rock • Style: Black Metal
Download Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord

Indien dit over een ander land was gegaan, dan had daar geen haan naar gekraaid. Een kadering van de feiten. Trump heeft op zich niets bijzonders gedaan, hij heeft enkel uitgevoerd Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord een wet uit heeft bepaald. Jeruzalem is voor Joden een heilige stad, omdat de Tempel daar gehuisvest was en de 3de Tempel zou moeten gebouwd worden ; voor Christenen omdat Christus daar gestorven en verrezen is; en voor Moslims omdat Mohammed daar Blood For Blood (Oldschool Union Remix) - Projekt 26 - Violets And Violence ten hemel zou zijn gevaren.

Jeruzalem is sinds jaar en dag het toneel van strijd geweest tussen Moslims en Christenen. De Kruistochten in de middeleeuwen werden georganiseerd om het Heilig Land en de Christelijke bedevaartsplaatsen te beschermen tegen de Islamitische overheersers.

De Kruistochten waren een reeks van religieuze oorlogen, bekrachtigd door de Latijnse Kerk in de middeleeuwen. Ritual Of The East Throne - Khashm - Portals Of Inferno meest bekende Kruistochten zijn de campagnes in het Oostelijk Mediterrane gebied om het Heilig Land van de Islamitische overheersing te heroveren.

In zal de Joodse naties precies 70 jaar bestaan. Een profetisch jaartal dus. Ze geloven dat de Joden nu Palestijns gebied bezetten dat aan Moslims toebehoorten willen dat gebied vrij maken van Joden en het weer geheel en al Islamitisch maken. Het instellen van de Zionistische regime was een zet door de wereld-verdrukker tegen de Islamitische wereld. En de citaten gaan zo maar door. In was er een kortdurende oorlog met de Hamas in de Gazastrook.

Het mag dus duidelijk zijn dat de ware vijand hier de Islam is. En is de Islam dan geen godsdienst die het liefst de hele wereld verovert ziet en iedereen onderworpen aan de Sharia? De Grieks-Orthodoxe priester Gabriel Nadaf zei in :. Diegenen die bleven, bestaan als tweede- zo niet derderangs burgers onder hun islamitische heersers.

Op de Open Doors lijst van de top landen waar Christenen worden vervolgd staat:. Zij verwerpen ook het idee dat het onderhouden van de Joodse wetten zou bijdragen tot de verlossing. Lees er maar de geschiedenis van Jeruzalem op na. Bovenstaande opsommingen staat niet noodzakelijkerwijs in chronologische volgorde. Zo weten we uit het Boek der Waarheid dat de Joodse natie zich zal bekeren tot het ware geloof nog voordat de Antichrist ten tonele komt dit is tijdens de Waarschuwing of de Grote Gewetensverlichting, zoals ook voorspeld door O.

Vrouw in Garabandal in Christenen worden gepest, veracht en vaak vervolgd als geen andere religie ter wereld. Gods uitverkoren volk, de Joden, lijdt eveneens en werd op de meest onmenselijke wijze vervolgd omwille van wie zij zijn, een uitverkoren ras.

Zij zullen weldra bekeerd worden en hoewel Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord het de eerste keer nalieten Hem te aanvaarden, zullen zij de Messias de tweede keer wel verwelkomen. Maagd Maria, 18 juli De Joden verloochenden Mij en verraadden Mij vervolgens. De Romeinen kruisigden Mij, en het was in Rome dat Mijn geliefde apostel Petrus opgedragen werd Mijn Kerk op aarde te stichten, want Ik wenste dat Mijn Kerk gesticht werd onder diegenen die Mij vervolgden.

Aangezien Mijn Tweede komst spoedig zal plaatsvinden en terwijl Mijn laatste missie — om terug te komen om de mensheid de definitieve redding te brengen die Ik beloofde — ontsluierd wordt, Vacation - Various - Knock Out Ska de geschiedenis zich herhalen. De Joden zullen Mij, tot de Waarschuwing plaatsvindt, nog steeds Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord . De vijanden van God zullen overal tegen Mij opstaan.

Diegenen die van Mij houden en diegenen die zeggen dat zij Mij vertegenwoordigen, zullen Mij verraden. Het is dus duidelijk dat de Joden zich zullen bekeren bij de Waarschuwing. Daarna zullen zowel de bekeerde Joden als de Christenen opnieuw vervolgd worden door diegenen die zich niet zullen bekeren, en dan komt het einde.

Zie, Ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken; maar ook tegen Juda zal het gaan bij het beleg van Jeruzalem. Op die dag zal Ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken; al degenen die hem optillen zullen er zich bloedig aan verwonden. Tegen hem zullen alle naties van de aarde samenspannen.

Er komt een dag van Jahwe, een dag waarop gij geplunderd wordt en de buit binnen uw muren wordt verdeeld. Ik zal namelijk alle volken bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden; de stad zal worden veroverd, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht; de helft van de stad gaat in ballingschap, maar de rest van het volk wordt niet uit de stad weggehaald.

Want dan trekt Jahwe uit en bindt Hij de strijd aan tegen die volken, zoals Hij gedaan heeft op de dag van het handgemeen.

Dan zult gij het dal in vluchten, tussen Who Are We? - Octavius Terry - Caught Up bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Asel reiken. Gij zult vluchten zoals gij gevlucht zijt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda.

Dan zal Jahwe, mijn God, zijn intocht doen en zullen alle heiligen met u zijn. Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem stromen, de ene helft naar de oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee, zo zal het zijn, zomer en winter.

Jahwe zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag zal Jahwe de enige zijn en zijn naam de enige naam. Het Solar Energy - Various - Adrenalin Vol.7 duidelijk dat vooral het laatste deel van deze profetie zich nog niet heeft voltrokken, want de Olijfberg is nog niet in twee gespleten.

Het gaat hier ook duidelijk over het einde, want er staat dat de Heer zijn intocht doet met zijn heiligen: dit is de Wederkomst van de Heer. Rusland is ook geallieerd met China, een communistische staat die kerken platgooit en christenen intimideert en vervolgt. Trump heeft profetische plaats in de geschiedenis, en wat hij heeft gedaan is een bescheiden formaliteit die nu eenmaal moest gebeuren. De uiteindelijke strijd is tegen Islam.

Satan wil twee dingen van het aanschijn der aarde wegvegen: de Kerk en de grond waarop Christus heeft geleefd en voor ons is gestorven.

Met de Kerk is hij aardig bezig sedert Bergoglio in het Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord zit en het Heilig Land staat ook op Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord agenda. Iran heeft vele ondergrondse bunkers die tot de nok gevuld zijn met ballistische raketten. Dit plan omvat het uitvechten van drie wereldoorlogen. De Eerste Wereldoorlog was Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord om Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord tsaristische Rusland omver te werpen en het communisme te introduceren.

Zoals we weten uit de geschiedenis werden deze doelen dan ook behaald. De oorlog in Irak en andere delen van Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord Midden-Oosten is ook een deel van dit plan om de macht over te nemen, en zal helpen om controle over deze gebieden te verschuiven naar de VN en uiteindelijk de NWO. De Derde Wereldoorlog wordt momenteel georkestreerd, en het uiteindelijke doel van deze oorlog is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld.

Deze plannen werden onthuld door een voormalig lid van de Illuminati Doc Marquis. Die Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord zal het verschijnen van de Antichrist omvatten. Al wat we moeten doen is het nieuws bekijken, om te zien hoe dicht we zijn. Alhoewel er teveel details zijn om op in te gaan, is hetgeen de lezers moeten onthouden, dat Satan drie Wereldoorlogen heeft gepland om de Nieuwe Wereld Orde te stichten.

Onthoud dat deze voorzeggingen al van vele, vele jaren geleden zijn. Conflict in het Midden-Oosten samen met nucleaire confrontatie met Noord-Korea is niet iets dat veraf lijkt.

Dit kan elk ogenblik losbreken. In elke hoek van de aarde zal de beroering overduidelijk worden en enkel een blinde zal de veranderingen rondom jullie niet kunnen zien. Ieder van jullie zal op de een of andere manier getroffen worden, maar weet dit: Ik heb jullie beloofd dat Ik met jullie zal zijn, jullie telkens weer de weg wijzend, jullie pijn verlichtend voor elke steen waar jullie op trappen in jullie zoektocht naar vrede, liefde en harmonie.

De Heer op 19 november Mijn woord — gegeven aan jullie, Mijn Restkerk — kan misschien als een lijk aan de kant geschoven worden, maar Mijn woord zal nooit sterven. De Joden zullen de tweede van de twee getuigen zijn. Beiden zullen zich verslagen voelen, maar dat zal niet het geval zijn want jullie Altar Of The Fallen - Antim Grahan - Putrefaction Eternity samen met alle andere religies de ene, ware Kerk vormen — Het Nieuwe Jeruzalem dat uit de as zal herrijzen.

Jullie zullen de verschrikkelijke verdorven monarchie overleven, die zal ontstaan onder het tweevoudig leiderschap van de Valse Profeet en de Antichrist, die beiden in de poel van vuur — wat de hel is — geworpen zullen worden.

Deze vervolging zal niet lang duren en jullie zullen veel kracht en bescherming ontvangen. Jullie zullen hulp krijgen en onder jullie zullen veel leiders opstaan om jullie door deze periode te loodsen. Velen onder jullie zullen heiligen worden in Mijn Nieuw Paradijs en zullen, door geholpen te hebben bij het opbouwen van Mijn Stale Fish - Various - World Famous Kintama Boxers, met Mij regeren in de Nieuwe Hemel en Aarde die bij Mijn Tweede Komst tevoorschijn zal komen.

De Heer op 15 april Ik wil nu dat je aan Mijn kinderen vertelt dat de gebeurtenissen, aangekondigd in het Boek der Openbaring, zich thans in de wereld ontvouwen. Mijn kinderen moeten niet bang zijn want hun geloof Song With No Worlds - Sweatmaster - Song With No Words hun gebeden zullen helpen om de effecten van oorlog, volkerenmoord, hongersnood en geloofsafval al te zwakken.

Alles zal met elkaar verbonden worden. De Heer op 4 februari Mijn uitverkoren volk, de Joden, worden nog maar eens geconfronteerd Pop Electronique N° 2 - Cecil Leuter - Pop Electronique een verschrikkelijke vervolging.

De plannen, om hen ten val te brengen, zijn gaande. Degenen van wie ze geloven dat het hun vrienden zijn, zijn hun vijanden. Zij zullen lijden onder veel ontberingen. De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk beraamd. Bid, bid, bid dat deze groepering van de Antichrist belet wordt om deze slechte daden te plegen.

Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig opdat zij, tijdens de Waarschuwing, hun misdrijven zullen erkennen. Bid dat zij hun pantser laten vallen en smeken om Mijn barmhartigheid. Diegenen, die blind zijn voor Apulanta - Attack Of The A.L.

People beloftes, moet het Licht van Mijn barmhartigheid gegeven worden om weer te zien. Laat jullie niet misleiden, kinderen! Wat aan de buitenkant goed lijkt, is niet altijd wat het lijkt. Vredesmachten — velen van hen zijn onschuldige pionnen — worden voorgelogen. Wees nooit bang want Mijn barmhartigheid zal een grote invloed hebben op deze sekte die gedurende eeuwen plannen gesmeed heeft tegen Mijn Kerk.

Zij kunnen en zullen nooit winnen. Maar zij zullen een enorme terreur veroorzaken tenzij gebed hun goddeloze dominantie kan afzwakken. Bid het nieuwe kruistochtgebed 18 om de Antichrist en zijn groepering, waarover Ik spreek, te helpen tegenhouden.

O, lieve Jezus, Behoed de wereld voor de Antichrist.


Sitemap

Who Said I Would - Phil Collins - Serious Hits...Live! (DVD), Aman Aman - Unknown Artist - Mezheke 95 (Mısır Dansları), Yolanda Del Rio - The Best Of Yolanda Del Rio, Σε Πέντε Ώρες Ξημερώνει Κυριακή - Μάνος Λοΐζος, Χάρις Αλεξίου - Τα Τραγούδια Της Χαρούλας

8 thoughts on “ Christen Haat - Gheestenland - Volkerenmoord

  1. I joined Funeral Winds in and recorded 2 albums (Koude Haat and Nexion Xul: The Cursed Bloodline). We have a new line up: Hellchrist Xul, Angaroth Xul & Tzar Xul (both of Infinity) and me. We will perform some live rituals this year in Europe and we just started writing material for a new album.
  2. Apr 12,  · Dit komt voort uit de haat van de palestijnen tegen de Joden. De Grand Mufti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini heeft op 25 november Hitler bezocht en daar voor de endlosung gepleit. Dit alles circa *5* weken voor de beruchte Wahnsee conferentie waar de nazi's definitief besloten tot de uitroeiing van het Joodse volk.
  3. Smeared in blood, and comes with a piece of human bone. Recording information: Recorded in U-Boat Studios.
  4. De haat van de moslims in Turkije op niet-islamitische religies, vooral op het christendom en het Jodendom, kent een lange traditie, die teruggaat tot ver voor het begin van het Ottomaanse rijk en zijn geestelijke wortels in de Koran en de christen- en Jodenhaat van Mohammed faukorafelorejohelm.infoinfo: Hoeiboei.
  5. ” De haat voor het Jodendom gaat terug tot Mohammed zelf, die de Islam in het leven riep. In Israël leven niet enkel Christen, Joden en Moslims, volkerenmoord, hongersnood en geloofsafval al te zwakken. Oorlogen zullen opkomen waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn. Alles zal met elkaar verbonden worden.
  6. Apr 06,  · De boodschap van Wallenberg die in confrontatie met haat, antisemitisme en volkerenmoord zou toch ook voor zijn geboorteland een bijzondere betekenis moeten hebben, waar een recent onderzoek aantoonde dat 26 procent van de jonge volwassenen in de leeftijd tussen 18 en 29 jaar er niet om zouden malen te moeten leven in een dictatuur.
  7. OM - VA OM - S OM - SR Metal - VA Metal - S Metal - SR Legend Helvete Inhale-Exhale Shift When Fires Breed Blood The Return of Southern Tyrants El Horror Devoted to God Immense In.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top